Jeoteknik Etüdler

Jeoteknik etüdler, bir arsaya yer altı bakımından konum, durum, jeolojik yapı türü, kalınlık, derinlik, yoğunluk, elektrik özdirenci, ivme, sismik hız ve bu tabakaların geri kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacı ile yapılan çalışmalardır. Bu çalışmaların tamamına verilen isim jeotekniik etüdler olarak isimlendirilmiştir. Firmamız, zemin kapsamında bu etüd çalışmalarını yapacak yeterli bilgi birikimine sahiptir. Aynı zamanda yeterli teknik donanım ile son teknoloji kullanılarak en hızlı şekilde çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
Jeoteknik Etütler Neden Yapılır?
Jeoteknik etüt çalışmaları, Hidrozem tarafından en iyi şekilde yapılıyor. Hizmetimiz, güvenli yapılar için son derece önemli. Peki, etüt çalışmaları tam olarak hangi sonuçları veriyor? Bu çalışmalar neden yapılıyor? Örneğin bir arsaya ait yer altı durumunu, jeolojik yapının türünü, elektrik özdirencini, yoğunluğunu, kalınlığı, sismik hızını, ivmesini, yer altı su derinliğini ve bu tabakalardan geriye kalan dinamiklerin parametresini ölçerek güvenlik açısından net ve sayısal bilgiler sunmayı başarır. Bu durum deprem karşısında direkt olarak zeminin ne tepki vereceği konusunda da son derece önemli bir çalışmadır.
Zemin etüt raporu;
Hidrozem olarak zemin etüt raporu sunma konusunda, çalışmalarımızın profesyonel bir şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Tamamen profesyonel aşamaların gerçekleşmesi için alanında uzman olan kadro ile çalışıyoruz. Rapor, bahse konu olan alanın üzerinde yapılacak yapıya ait tasarım aşamasında kullanılan zemin bilgilerinin netleştirilmesidir. Tasarım yapılmadan önce mutlaka zemin etüt çalışmasının yapılarak ona göre bir tasarım uygulaması olması önemlidir. Değişik katmanlarda yer alan toprak, taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi gibi kriterler de söz konusudur. Olası fay hattına olan uzaklık üzerinden detaylı olarak yapının incelemeleri neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapor olarak açıklanacaktır.
Zemin etüdü, özellikle zemin cinsine göre yapılmalıdır. Hidrozem olarak profesyonel ekibimiz, hangi zeminde hangi çalışmaların yürütülmesi gerektiği konusunda bilgi sahibidir. Bunun sağlanması durumunda, sorun yaşamadan zemin etüt raporunun oluşturulması da söz konusu olacaktır. En iyi sonucu almak için öncesindeki çalışmaların profesyonel şekilde yapılması son derece önemlidir. Zemine yapılacak olan yapı için direkt olarak zemin cinsine göre analiz ve inceleme yapılacaktır.

Zemin etüt çalışmalarının önemi hayatidir. Zemin üzerinde yapılacak olan projelendirmenin güvenliği bu gibi çalışmalar ile sağlanmaktadır. Rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görür ve inşa edilen yapının bu yükleri taşıması için gerekli donanımının ne olması gerektiği konusunda bilgi verir. Kullanılacak olan malzemeler ve kesitler konusunda fikir sahibi olmanız sağlanır.
temini ve uygulaması için ekibimiz gerekli her özeni göstererek çalışmalarını sürdürmektedir.
Zemin Etüdü Raporu
Bakıldığında zemin etüt raporu için yeraltının dinamik esneklik direnişi konusunda bilgi veren rapordur denebilir. Elbette daha geniş bir tanım yapılması gerekirse; yerin dayanım gücü, taşıma gücü, yer altı suyunun varlığı, yapısı, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma gibi her alanda bilgi edinebileceğiniz bir rapor sunulacaktır. Ekibimiz bu konuda uzman olduğundan, herhangi bir sorun yaşamadan hizmetten faydalanmanız sağlanacaktır. Profesyonel çalışmaların yürütülmesi konusunda gereken yapılacaktır. Zemin etüdü raporu sayesinde, zemine dair detaylar inşaat öncesi belirlenmiş olacaktır.
Bakanlık tarafından belirlenmiş olan standartlar kapsamında hareket ediyoruz. Hidrozem ile iletişime geçmeniz halinde yapılan çalışmalardan memnun kalacaksınız. Profesyonel destek verilmesi ve bu alanda en iyi hizmete en kısa süre içinde ulaşmanız için gereken yapılıyor olacak. Tüm bunları göz önünde bulundurup ona göre profesyonel hizmet alabilirsiniz.