Kar-Su Mühendislik

Neden Biz ?

Kar-Su Mühendislik, yaptığı tüm işlerde işverenin amacına uygun çözümler bulmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda, arazinin jeofiziksel, jeolojik, topoğrafik yapısına uygun çalışmaları yüksek teknolojiyi ve akademik bilgiyi en etkin biçimde kullanarak yapar. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tüm verileri, mühendislik çözümleri ve tecrübesi ile önerir ve uygular.

Kar-Su Mühendislik gelişen teknolojiyi takip ederek hizmet ve kalite konusunda uzmanlaşmıştır. Profesyonel mühendis kadrosuyla en iyi şekilde hizmet verip müşterilerinin beğenisini kazanmış bu sektörde öncü firmalar arasında yer almıştır. Bundaki en önemli etken ise planlı ve verimli çalışmasıdır…

Sektöründe Öncü Firma

Kar- Su Mühendislik

Uygun Fiyat Garantisi

Kar- Su Mühendislik

Yaptığımız tüm işlerde işverenin amacına uygun çözümler bulmayı hedefliyoruz.

KAR-SU MÜHENDİSLİK

Zemin Etüd Hizmetleri

Kar-Su Mühendislik gelişen teknolojiyi takip ederek hizmet ve kalite konusunda uzmanlaşmıştır.

Arkeojeofizik Araştırmaları

Kar-Su Mühendislik gelişen teknolojiyi takip ederek hizmet ve kalite konusunda uzmanlaşmıştır.

Jeolojik-Jeoteknik Hizmetler

Kar-Su Mühendislik gelişen teknolojiyi takip ederek hizmet ve kalite konusunda uzmanlaşmıştır.

Zemin Sondajları-Enjeksiyon

Kar-Su Mühendislik gelişen teknolojiyi takip ederek hizmet ve kalite konusunda uzmanlaşmıştır.

Mikrobölgeleme

Kar-Su Mühendislik gelişen teknolojiyi takip ederek hizmet ve kalite konusunda uzmanlaşmıştır.

Heyelan Araştırmaları

Kar-Su Mühendislik gelişen teknolojiyi takip ederek hizmet ve kalite konusunda uzmanlaşmıştır.

Maden Araştırmaları

Kar-Su Mühendislik gelişen teknolojiyi takip ederek hizmet ve kalite konusunda uzmanlaşmıştır.

Yeraltı Suyu Araştırmaları

Kar-Su Mühendislik gelişen teknolojiyi takip ederek hizmet ve kalite konusunda uzmanlaşmıştır.

Zemin Etüdü ve Arkeo-Jeofizik Araştırmaları

KAR-SU MÜHENDİSLİK

GPR Radar Zemin Etüd Araştırmaları